Danh mục: Chia sẻ kiến thức cuộc sống

Với sự phát triển của Internet hiện tại thì việc lưu trữ thông tin đã dễ dàng hơn rất nhiều thời ông bà ta chép vào sách báo hay các cụ tổ ta khắc lên tre, đá ^^